19 grudnia 2018 - Warszawa Debata regionalna pt.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

w ramach projektu
Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze

Rejestracja Kontakt

Wydarzenie

Miejsce: Kampus uniwersytetu SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie

Debata jest realizowana w projekcie „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dzieli się na trzy etapy: diagnoza, szukanie rozwiązań i konsultacje projektu ustawy. Prowadzona debata jest jedną z form poszukiwania najlepszych rozwiązań, które powinny zostać wprowadzone w systemie edukacji. Celem debaty jest, w gronie ekspertów, zidentyfikowanie problemów i wypracowanie propozycji rozwiązań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazane rekomendacje będą stanowiły podstawę do zmian w prawie oświatowym.

Debata składać się będzie z części prelekcyjnej oraz części dyskusyjnej. Podczas części prelekcyjnej eksperci wskazani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentują zagadnienia związane z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskich szkołach. Część dyskusyjna podzielona zostanie na 5 paneli tematycznych, podczas których uczestnicy będą identyfikować potencjały możliwe do wykorzystania oraz główne problemów i bariery w danym obszarze tematycznym.

Każdy osoba biorąca udział w debacie otrzyma podziękowanie za uczestnictwo. Dla uczestników przewidziany jest także poczęstunek podczas przerw kawowych i lunch.

Prelegenci

dr Patrycja Jurkiewicz

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

dr Patrycja Jurkiewicz

Dr Karina Szafrańska

Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie

Dr Karina Szafrańska

dr hab. Paulina Forma

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Paulina Forma

dr Rafał Bodarski

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

dr Rafał Bodarski

Program

Debata składać się będzie z części prelekcyjnej oraz części dyskusyjnej. Część prelekcyjna będzie składać się z godzinnej prelekcji, związanej z tematem debaty. Część dyskusyjna oparta będzie na pięciu, osobnych panelach, których zadaniem będzie identyfikacja potencjałów możliwych do wykorzystania w danym obszarze tematycznym oraz głównych problemów i barier w danym obszarze tematycznym.

 • 9:00–10:00

  Rejestracja uczestników

  kawa powitalna

 • 10:00–11:30

  Prelekcje wprowadzające do paneli dyskusyjnych


  Dziecko zagrożone wykluczeniem społecznym w szkole

  dr Karina Szafrańska

  Edukacja integracyjna, specjalna i włączająca w perspektywie naukowców, nauczycieli, osób niepełnosprawnych i ich rodzin

  dr Patrycja Jurkiewicz

  Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego

  dr hab. Paulina Forma, mgr Krzysztof Łysak

 • 11:00–11:15

  Przerwa kawowa

 • 11:15–12:45

  Panele dyskusyjne – część I


  Pozaedukacyjne obowiązki i powinności szkoły wobec dziecka zagrożonego nieprzystosowaniem społecznym

  dr Karina Szafrańska

  Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole. Problemy i propozycje rozwiązań

  dr Patrycja Jurkiewicz

  Problem wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w kontekście propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej

  dr Rafał Bodarski

  Kompetencje społeczne ucznia zdolnego

  dr hab. Paulina Forma

  Innowacyjne metody pracy z uczniem

  dr Anna Winiarczyk

 • 12:45–13:45

  Przerwa obiadowa

 • 13:45–15:00

  Panele dyskusyjne – część II, zakończenie debaty


  Pozaedukacyjne obowiązki i powinności szkoły wobec dziecka zagrożonego nieprzystosowaniem społecznym

  dr Karina Szafrańska

  Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole. Problemy i propozycje rozwiązań

  dr Patrycja Jurkiewicz

  Problem wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w kontekście propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej

  dr Rafał Bodarski

  Kompetencje społeczne ucznia zdolnego

  dr hab. Paulina Forma

  Innowacyjne metody pracy z uczniem

  dr Anna Winiarczyk

Rejestracja

Zgłoszenia do udziału w debacie odbywają się poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa, a następnie przesłanie skanu na adres: m.kowalczyk@utila.pl.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości wzięcia udziału w debacie decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału w debacie zostanie przesłane na adres e-mail, z którego została wysłana deklaracja.

Pobierz formularz rejestracyjnyZachęcamy do wzięcia udziału w debacie, w szczególności:

 • rodziców uczniów
 • nauczycieli
 • dyrektorów szkół i przedszkoli
 • przedstawicieli organów prowadzących szkoły, placówki oświatowe
 • przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze edukacji
 • związki zawodowe zrzeszające pracowników oświaty
 • organizacje rodzicielskie
 • stowarzyszenia reprezentujące samorządy
 • organizacje działające na rzecz samorządu uczniowskiego- organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju edukacji
 • organizacje działające na rzecz uczniów niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kontakt

Mateusz Kowalczyk

Utila sp. z o.o.

ul. Białostocka 11/80
03-748 Warszawa

tel. +48 575 294 777
m.kowalczyk@utila.pl

ue